Stuttgart İdare Mahkemesi’nin Türk vatandaşlığından çıkmadan Alman vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin 21.09.2009 tarih ve 11K 3612/09 Sayılı Kararı

Stuttgart İdare Mahkemesi 21.09.2009 tarihli kararında, Alman Vatandaşlık Yasası’nın 12’nci maddesinin 1’inci fıkrası gereğince, 14 yaşındaki Türk vatandaşı bir kızın açtığı davada, davacı kızı haklı görerek, Türk vatandaşlığından çıkmadan da Alman vatandaşlığını alabileceğine ve böylece çifte vatandaş olarak kalabileceğine hükmetmiştir. Söz konusu karar, karşı temyize gidildiğinden geçerlilik hükmü kazanmamış, ancak temyiz dilekçesinin geri çekilmesi üzerine 16.01.2010 tarihinde kesinlik kazanmıştır.

Stuttgart İdare Mahkemesi’nin 16.02.2010 tarihli basın açıklamasına göre, anne ve babası Türk vatandaşı olan davacı, 1995 yılında Almanya’da doğmuş olup, oturma izni sahibidir. Davacı, 2008 Nisan ayında Alman vatandaşlığına geçmek için başvurmuş, başvurusu Ağustos 2008’de reddedildikten sonra yaptığı itirazı da reddedilince davacı idare mahkemesinde dava açmıştır. Stuttgart İdare Mahkemesi davacı kızı haklı görerek, vatandaşlık dairesini davacı kızın Alman vatandaşlığına alınması için yükümlü kılmıştır.

Stuttgart İdare Mahkemesi karar gerekçesinde, Alman Vatandaşlık Yasasına göre davacının Alman vatandaşlığını alma hakkı bulunduğunu ve davacının çifte vatandaş olarak kalmasının kabul edilmek zorunda olduğunu tespit etmiştir. Mahkemeye göre davacının Türk vatandaşlığından çıkma işlemi kabul edilemez koşullara bağlıdır. Zira Türk Vatandaşlık Kanunu, en erken 18 yaşını doldurmuş kişilere vatandaşlıktan çıkma hakkı vermektedir. Mahkeme, 4 yıllık bekleme süresini kabul edilemez olarak nitelemiştir.

Okunma 4938 defa