Federal İdare Mahkemesi’nin sosyal yardım alan emekli bir yabancının Alman vatandaşlığına geçmesine ilişkin 19 Şubat 2009 tarih ve BverwG 5 C 22.08 sayılı Kararı

Federal İdare Mahkemesi 19 Şubat 2009 tarihinde düşük yaşlılık aylığından dolayı sosyal yardım alan bir kişinin hangi durumlarda Alman vatandaşlığına alınıp alınamayacağı hususunda karar vermiştir.

1942 doğumlu davacı, Kosova’dan 1991 yılında ilticacı olarak Almanya’ya gelmiş ve 1994 yılından beri süresiz oturma izni sahibidir. Almanya’ya geldikten sonra kısa sürelerle çalışan ve işsiz kalan davacı, uzun süre ailesi ve kendisi için işsizlik yardımı ve sosyal yardım almıştır. Mayıs 2007 yılından beri emekli olan davacı, 121 Avro yaşlılık aylığı almakta, ve yaşlılık aylığının düşük olmasından dolayı sosyal yardımla yaşamaktadır. Davacının Alman vatandaşlığına geçme başvurusu, davalı vatandaşlık dairesi tarafından, davacının sosyal yardımla yaşama durumuna düşmesine kendisinin sebep verdiği gerekçesiyle reddedilmiştir.

Federal İdare Mahkemesi, sosyal yardım alınmasının Alman vatandaşlığına geçişte engel teşkil edebileceğine, özellikle de kişinin kendi kusuru ile sosyal yardıma muhtaç duruma düşmesinin önemli bir neden teşkil edeceğine hükmetmiştir. Mevcut davada da davacı imkanı olmasına rağmen fazla çalışmamış ve bu nedenle de yaşlılık sigortası hizmetlerinde büyük açıklar ortaya çıkmıştır. Ancak, Federal İdare Mahkemesi, bir yabancının 8 yıldan fazla Almanya’da ikamet etmesi halinde sosyal yardım alması gerekçesiyle Alman vatandaşlığına geçiş hakkının elinden alınamayacağına, diğer bir deyişle bu kadar uzun süre Almanya’da kalmasına izin verilen bir kişinin sosyal yardıma muhtaçlığının engel teşkil edemeyeceğine hükmederek davacıyı haklı bulmuştur.

Okunma 4672 defa