Schleswig Holstein Eyalet İş Mahkemesinin reşit olamayanın iş akdinin feshine ilişkin 2Ta 45/08 sayılı Kararı

Schleswig Holstein İş Mahkemesi,  reşit olmayan çalışanını işten çıkaran işverenin, sözleşme fesih bildiriminin mutlaka çalışanın ebeveynine tebliğ etmesi gerektiğine, reşit olmayan çalışana,  anne ve babasına iletmek üzere verilen fesih bildiriminin geçerli olmayacağına, bu nedenle iş ilişkisinin devam ettiğine hükmetmiştir.

Okunma 4624 defa