Frankfurt İş Mahkemesi’nin hırsızlıktan dolayı iş akdinin feshine ilişkin 7 Ca 8861/07 sayılı Kararı

Frankfurt İş Mahkemesi, çalışanın işyerinde değeri çok az olan bir nesneyi çalması durumunda işverenin işçisinin sözleşmesini bildirim öneli olmadan da feshedebileceğine belirterek, iş bitiminde işyerinden 3 küçük sandviç ekmeği çalan işçisini işten çıkaran işvereni haklı bulmuştur.

Okunma 5167 defa