Genel Mevzuat

Reklam

2011 Mevzuat Değişiklikleri

01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜLÜĞE GİREN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
 1. Çalışma

 

1.1. Kısa süreli çalışma uygulaması

Ekonomik krizin aşılması amacıyla 2009 yılında uygulamaya konan istihdamı teşvik tedbirlerinden kısa süreli çalışma uygulaması 31 Aralık 2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

1.2. İş piyasasına yönelik önlemler

İşsizlerin özel istihdam hizmeti veren firmalar tarafından işe yerleştirilmeleri halinde İş Ajansının yapılan hizmetin bedelini ödediği Aracılık Kuponu uygulaması (Vermittlungsgutschein) 2011 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Öte yandan, aracılık kuponu talep hakkı için gerekli 2 aylık bekleme süresi 6 haftaya indirilmiştir.

 

1.3. İşyerlerini kuranlar ve yurtdışında çalışanlar için isteğe bağlı sigortalılığın devamı

2010 yılı sonuna kadar öngörülen yurtdışında çalışanlar ve kendi işyerlerini kuran işsizler için isteğe bağlı işsizlik sigortası hakkı, yapılan değişiklikle süresiz hale getirilmiştir.

 

1.4. AB’ye yeni üye ülkelerin vatandaşları için çalışma izni muafiyeti

Çalışma İzinleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle Avrupa Birliği’ne 1 Mayıs 2004’te tam üye olan ülkelerin vatandaşları mevsimlik işlerde çalışma izninden muaf tutulmuşlardır. Çalışma izni muafiyeti ziraat, ormancılık, otelcilik, lokantacılık, meyve ve sebze toplamacılığı ve ağaç kesme ve işleme alanlarındaki mevsimlik işçi istihdamını kapsamaktadır.

 

1.5. Atık ürünler sektöründe asgari ücret

1 Ocak 2011 tarihi itibariyle yol ve caddelerin temizliği ve kış hizmetleri alanlarında ücretleri belirleyen Atık Ürünler Sektörü için Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bu sektörde Almanya genelinde asgari saat ücreti 31 Ağustos 2011’e kadar 8,24 Avro olarak belirlenmiştir.

 

 

1.6. Elektrikçiler için asgari ücret

Elektrikçiler için bağıtlanan toplu sözleşme tüm Almanya genelinde geçerli kılınarak 1 Ocak 2011’de yürürlüğe girmiştir. Buna göre asgari ücret, tüm Almanya için 8,40 Avro olarak belirlenmiştir. Toplu sözleşmenin Almanya genelinde uygulaması 2013 yılında sona erecektir.

 

1.7. İşverenlerin 2011 yılında iflas aidatından muafiyeti

Alman ekonomisinde görülen düzelme ve buna bağlı olarak iflasların azalması nedeniyle Federal İş Ajansı tarafından yönetilen iflas fonunda birikim fazlası oluştuğundan 2011 yılında işverenlerden iflas aidatı kesilmeyecektir. İşverenlerin iflas durumunda işçilerin ücretlerinin karşılanması için ödemekle yükümlü oldukları 2010 yılında iflas aidatı olarak % 0,41 olarak belirlenmişti.

2. Sosyal Güvenlik

 

2.1. Emeklilik sigortası prim oranı

1 Ocak 2011 itibariyle yaşlılık sigortası prim oranı % 19,9, madenciler yaşlılık sigortası prim oranı ise % 26,4 olarak bir yıl öncesinde olduğu gibi aynı kalmıştır.

 

2.2. Sağlık sigortası prim oranı

1 Ocak 2011’den itibaren sağlık sigortası prim oranı % 14,9’dan % 15,5’e yükseltilmiştir. Bu miktarın % 8,2’si sigortalılar, % 7,3’ü işverenler tarafından karşılanacaktır.

 

2.3. Sanatçıların sosyal güvenliği

Sanatçıların sosyal sigorta prim oranı 2011 yılı için değişmemiş ve % 3,9 olarak kalmıştır.

2.3. Yaşlılık sigortası isteğe bağlı asgari prim miktarı

1 Ocak 2011 itibariyle yaşlılık sigortası aylık asgari prim miktarı 76,90 Avro’dur

 

3. Sosyal güvenlik primlerine esas alınan ücret üst sınırları (Avro)

Eski Eyaletler

Tüm sigortalıların ortalama gelir miktarı

Yıllık   : 30.660

Aylık   : 2.555

Yaşlılık sigortası üst sınırı

Yıllık   : 66.000

Aylık   : 5.500

 

Madenciler yaşlılık sigortası üst sınırı

Yıllık   : 81.000

Aylık   : 6.750

 

İşsizlik sigortası üst sınırı

Yıllık   : 66.000

Aylık   : 5.500

 

Yasal hastalık sigortası üst sınırı

Yıllık   : 49.500

Aylık   : 4.125

 

Bakım sigortası üst sınırı

Yıllık   : 44.550

Aylık   : 3.712,50

 

Yeni Eyaletler

Tüm sigortalıların ortalama gelir miktarı

Yıllık   : 26.880

Aylık   : 2.240

 

Yaşlılık sigortası üst sınırı

Yıllık   : 57.600

Aylık   : 4.800

 

Madenciler yaşlılık sigortası üst sınırı

Yıllık   : 70.800

Aylık   : 5.900

 

 

İşsizlik sigortası üst sınırı

Yıllık   : 57.600

Aylık   : 4.800

 

Yasal hastalık sigortası üst sınırı

Yıllık   : 49.500

Aylık   : 4.125

 

Bakım sigortası üst sınırı

Yıllık   : 44.550

Aylık   : 3.712,50

 

4. Sosyal ödenekler

4.1. Bakım sigortası ödemeleri

Bakım sigortasından yapılan ödemeler, 2011 yılı için değişmemiş ve aşağıda belirtildiği üzere 2010 yılında ödenen meblağlarla aynıdır.

 

a) Ayakta bakım ödeneği (aylık)
1. basamak bakım durumu: 440 Avro.
2. basamak bakım durumu: 1.040 Avro.
3. basamak bakım durumu: 1.510 Avro.

 

b) Bakım parası (aylık)
1. basamak bakım durumu: 225 Avro.
2. basamak bakım durumu: 430 Avro.
3. basamak bakım durumu: 685 Avro.

 

c) Yılda 4 haftaya kadar aile bireylerine ödenen geçici bakım parası
1. basamak bakım durumu: 225 Avro.

2. basamak bakım durumu: 430 Avro.
3. basamak bakım durumu: 685 Avro.
Aile dışından bir kişiye ödenen geçici bakım parası: 1.510 Avro.

 

d)   Asgari bir yıllık kısa süreli bakım ödeneği: 1.510 Avro.

 

e)   Kısmi yatılı günlük ve gecelik bakım ödeneği (aylık)
1. basamak bakım durumu: 440 Avro.
2. basamak bakım durumu: 1.040 Avro.
3. basamak bakım durumu: 1.510 Avro.

 

f)   Tam yatılı bakım (aylık)
3. basamak bakım durumu: 1.510 Avro.
İstisnai durumlar: 1.825 Avro.

 

5. Aile yardımları

5.1. Çocuk parası

Çocuk paraları 2011 yılı için değişmemiş olup, aşağıda belirtilen meblağlar geçerlidir.

Almanya’daki çocuklar için:  
1. çocuk için: 184 Avro.         
2. çocuk için: 184 Avro.        
3. çocuk için: 190 Avro.        
4. ve sonraki
her çocuk için: 215 Avro.        

Türkiye’deki çocuklar için:

1. çocuk için               : 5,11 Avro.         
2. çocuk için               : 12,78 Avro.        
3. ve 4. çocuk için      : 30,68 Avro.        
5. ve sonraki
her çocuk için             : 35,79 Avro    

5.2. Çocuk muafiyet miktarı

Gelir vergisinde dikkate alınan çocuk muafiyet miktarı, 2011 yılı itibariyle bir yıl öncesine göre değişmemiş ve her çocuk için 7008 Avro olarak kalmıştır.

 

 

5.3. Çocuk nafaka miktarları

Eşlerinden ayrı çocuklarını yetiştiren ebeveynlerin çocukları için talep edecekleri nafaka miktarları:

  • 6 yaşını doldurmamış çocuklar için: 317 Avro,
  • 12 yaşını doldurmamış çocuklar için: 364 Avro,
  • 18 yaşını doldurmamış çocuklar için: 426 Avro.

 

5.4. Ebeveyn Parası

Ebeveyn parası uygulamasında aşağıdaki değişiklikler yürürlüğe girmiştir.

  • Tek başına çocuk yetiştiren anne babalar yıllık gelirlerinin 250.000 Avrodan veya beraber çocuk yetiştiren ebeveynler yıllık gelirlerinin 500.000 Avrodan fazla olması halinde 1 Ocak 2011’den itibaren ebeveyn parası alamayacaklardır.
  • 1.200 Avrodan fazla geliri olan ebeveynler gelirlerinin % 65’i oranında (bugüne kadar % 67),  bu miktardan az geliri olanlar % 67’si oranında ebeveyn parası alabileceklerdir.
  • En az 300 Avro ve en çok 1.800 Avro ebeveyn parası ödenmeye devam edilecektir.
  • İkinci basamak işsizlik parası alan ebeveynlerin ebeveyn parası ikinci basmak işsizlik parasının hesabında nazari dikkate alınacaktır.
  • Mini job olarak adlandırılan kendi işlerini yapan ebeveynler de ebeveyn parası alabileceklerdir.

 

5.5. Özel sağlık sigortasına geçişler

 

2011 yılında sigortalıların özel sağlık sigortalarına geçişleri kolaylaştırılmıştır. Sigortalılar için öngörülen 3 yıllık bekleme süresi, bir yıla indirilmiştir. Bu bağlamda, yasal hastalık sigortasına tabi olmada ölçü alınan yıllık brüt ücret 49.950 Avro’dan (aylık 4.162,50 Avro) 49.500 Avro’ya (aylık 4.125 Avro) indirilmiştir.

 

5.6. İlaç piyasası

İlaç firmaları piyasaya sürdükleri tüm yeni ilaçların yeni bir yarar sağladıklarını kanıtlamak zorunda bırakılmışlardır. Bununla ilaç firmalarının yeni yarar sağlamayan ilaçları piyasaya sürmeleri önlenecektir.

 

Sigortalılar bugüne kadar olduğu gibi piyasadaki en etkili ilacı alabileceklerdir. Şimdiye kadar olduğu gibi, kendilerinden yalnız yasal katkı payı kesilecektir. Ancak, sigortalılar istedikleri takdirde, üstünü ödemek kaydıyla daha pahalı bir ilaç da alabileceklerdir. Bugüne kadarki düzenleme buna izin vermemiş olup, hastalık sigortası yalnız en ucuz ve en etkili ilacın bedelini ödemiştir.