Genel Mevzuat

Reklam

2012 Mevzuat Değişiklikleri

Almanya´da Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren önemli Mevzuat değişiklikleri
1. Çalışma

1.1.  İkinci Basamak İşsizlik Parası (Harz IV) Miktarı Artırıldı

01.01.2012 tarihi itibariyle ikinci basamak işsizlik parası uygulaması çerçevesinde  hak sahipleri için yardım miktarları artırılmıştır. Yalnız yaşayanlar için mutat yardım miktarı 374 Avro olmuştur. Aşağıda yardım basamaklarına göre mutat yardım miktarları belirtilmiştir. Sosyal yardım ödenekleri de yardım miktarlarıyla aynıdır:

•    1’inci yardım miktarı (Yalnız yaşayan ve
yalnız çocuk yetiştiren hak sahipleri)     :    374 Avro
•    2’nci yardım miktarı (Aynı hanede
yaşayan eşlerden her biri için)        :    337 Avro
•    3’üncü yardım miktarı (Ailesi yanında
yaşayan yetişkin hak sahipleri)        :    299 Avro
•    4’üncü yardım miktarı
(14-18 yaşındaki çocuklar)            :    287 Avro
•    5’inci yardım miktarı
(6-14 yaşındaki çocuklar)            :    251 Avro
•    6’ncı yardım miktarı
(0-6 yaşındaki çocuklar)            :    219 Avro

1.2. İş Kurma Teşvik Yardımında İşsizlik Parası Alma Süresi Artırıldı

01.01.2012 tarihinden itibaren kendi işini kurmak isteyen işsizlere kendi işini kurma teşvik yardımı bu kişilerin asgari 150 gün işsizlik parası talep haklarının mevcut olması durumunda ödenecektir. Bu güne kadar hak sahipliği için 90 gün şartı aranmıştır. Teşvik ile ilk 6 ay boyunca son ödenen işsizlik parası miktarı kadar yardım öngörülmekte ve ayrıca sosyal güvenlik primlerinin karşılanması için 300 Avro hak sahiplerine verilecektir.

1.3. Kısa Süreli Çalışma Teşvikleri Kaldırıldı

2011 yılının sona ermesi ile 2009 yılından beri uygulanmakta olan kısa süreli işsizlik parası uygulaması kaldırılmıştır.

1.4. İşverenlerin İflas Fonuna Ödedikleri Aidat Düşürüldü

2012 yılı için iflas fonuna ödenen aidat miktarı ücretlerin % 0,04’ü olarak belirlenmiştir. 2010 yılında iflas fonuna kesilen aidat miktarı, çalışanların ücretlerinin % 0,41’i kadardı. Son yıllarda ekonomide kaydedilen iyileşme ve bununla birlikte iflasların sayısındaki azalma nedeniyle iflas fonunda fazlalık oluşmasından ve fonda biriken paranın hepsinin kullanılmamasından dolayı 2011 yılında işverenlerden aidat kesilmemiştir. Bilindiği üzere, çalışanların alacaklarını teminat almaya yönelik oluşturulan iflas fonu işverenlerden kesilen aidatlar ile finanse edilmektedir.


1.5. İşsizlerin Aracılık Kuponu ile İşe Yerleştirilmelerinde Deneme Süresi Uzatıldı

İşsizlerin aracılık kuponu ile özel istihdam büroları sayesinde işe yerleştirildiklerinde deneme süreleri 4 haftadan 6 haftaya çıkarılmıştır. İşe zor yerleştirilen uzun süreli işsizlerde ve gençlerde bu süre 12 haftaya kadar uzatılabilecektir. İşsizlerin 6 haftalık işsizlikten sonra sigortalı bir iş bulabilmeleri amacıyla özel istihdam bürolarına başvurabilmeleri için İş Ajansları tarafından tanzim edilen aracılık kuponu talep hakları bulunmaktadır.

1.6. 50 Yaşın Üzerindeki Çalışanların İşe Yerleştirilmelerinde Teşvik Süresi Uzatıldı

50 yaşını doldurmuş çalışanları işe yerleştiren işverenler için öngörülen 3 yıllık teşvik süresi korunarak 2014 yılının sonuna  kadar uzatılmıştır. Engelli çalışanlar için de bu süre aynı şekilde 3 yıl uzatılmıştır.

1.7. İstihdam Edilmeyen Engelliler için Alınan Para Cezaları Artırıldı

En az 20 işçi çalıştıran tüm özel ve tüzel işverenler tüm çalışanlarının asgari % 5 oranında  engelli istihdam etmekle yükümlüdürler. Bu oranda engelli istihdam etmeyen işverenler istihdam edilmeyen her çalışan için bir ceza parası ödemek zorundadır. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ceza paraları artırılmıştır. Buna göre,

•    % 3 - % 5’arası  istihdam edilmeyen işçi için ödenen 105 Avro tutarındaki ceza parası 115 Avro’ya,
•    % 2 - % 3 arası istihdam edilmeyen işçi için ödenen  180 Avro tutarındaki ceza parası 200 Avro’ya,
•    % 0,0 - % 2 arası arası istihdam edilmeyen işçi için ödenen 260 Avro ceza parası  290 Avro’ya  
çıkarılmıştır.

1.8. Meslekte İlerleme Önlemlerinde Yeni Düzenleme

Yaşlı işsizlerin küçük ve orta ölçekli işletmelerde meslekte ilerleme önlemlerinde teşvik edilmesi amacıyla İş Ajansı tarafından meslekte ilerleme önlemlerinin masraflarının belli oranda karşılanması için yeni düzenleme getirilmiştir. 3 yılla sınırlı bu önlemlerde 45 yaşının altındaki çalışanların da masrafları İş Ajansları tarafından karşılanabilecektir. İşverenler ise masrafların asgari % 50’sini karşılayacaklardır.

1.9. Asgari Ücret Uygulamasında Yeni Miktarlar

1.9.1. Ödünç İşçi Veren Sektörde Asgari Ücret

1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile ödünç işçi veren sektörde ilk defa asgari ücret uygulaması başlatılmıştır. Anılan sektörde bölgelere göre farklı asgari ücret  belirlenmiştir. Buna göre, asgari ücret Doğu Almanya ve Berlin için saat başına 7,01 Avro, diğer eyaletler için 7,89 Avro olarak belirlenmiştir. 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren asgari ücret Doğu Almanya’da 7,50 Avro’ya, Batı Almanta’da ise 8,19 Avro’ya yükseltilecektir. Anılan Kararnamenin süresi 2013 Ekim ayında sona erecektir.
1.9.2. Çatı İşlerinde Asgari Ücret

Çatı işleri iş kolunda 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle 6’ncı Asgari Ücret Kararnamesi yürürlüğe girmiştir. Tüm Almanya genelinde geçerli olan asgari ücret, 1 Ocak’tan itibaren 11,00 Avro, 1 Ocak 2013’ten itibaren ise 11,20 Avro olarak belirlenmiştir. Anılan Kararname 31 Aralık 2013 tarihi ile sınırlanmıştır.

1.9.3. Bina Temizlik Sektöründe Asgari Ücret

Bina temizlik sektöründe yürürlüğe giren 3’üncü Asgari Ücret Kararnamesi ile temizlik sektöründe bina içi temizliğinde asgari ücret 1 Ocak 2012’den itibaren Batı Almanya’da 8,82 Avro, 1 Ocak 2013’den itibaren 9,00 Avro olarak belirlenmiştir. Bu sektördeki asgari ücret Doğu Almanya’da 1 Ocak 2012’den itibaren 7,33 Avro, 2013’de ise 7,56 Avro’ya çıkarılacaktır.

Bina dış cephe ve cam temizlik işlerinde asgari ücret Batı Almanya’da 1 Ocak 2012’den itibaren 11,33 Avro, Doğu Almanya’da ise 8,88 Avro olarak bir yıl öncesindeki gibi kalmıştır. 2013 yılında asgari ücret Batı Almanya’da artırılmazken, Doğu Almanya’da 9 Avro’ya yükseltilecektir. Anılan Kararname 31 Ekim 2013 tarihine kadar sürelidir.

1.10. Kaçak Yabancı İşçiler için Ücret Garantisi Getirildi

İkamet Hukukuna İlişkin Avrupa Birliği Direktifi doğrultusunda kaçak yabancı işçilerin sosyal haklarının korunması amacıyla, yabancı kaçak işçilerin işverenlerinden alacakları ücretleri güvence altına alınmıştır. Buna göre aksi ispat edilemediği sürece yabancı kaçak işçinin işveren nezdinde en az 3 aydan beri çalıştığı varsayılarak, işvereninden bu sektörde ödenen genel ücreti talep hakkı bulunmaktadır.

2. Sosyal Güvenlik

2.1. Emeklilik Sigortası Prim Oranı Düşürüldü

Emeklilik sigortası prim oranı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren % 19,9’dan 19,6’ya, madenciler sigortası prim oranı ise % 26,4’den % 26’ya indirilmiştir.

2.2. İsteğe Bağlı Asgari Sigorta Prim Miktarı Artırıldı

Yaşlılık sigortası isteğe bağlı aylık asgari prim miktarı, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 78,40 Avro olarak belirlenmiştir.

2.3. Sağlık Sigortası Prim Oranı Değişmedi

Sağlık sigortası prim oranında herhangi bir değişiklik olmamış, % 15,5 olarak kalmıştır. Bu miktarın % 8,2’si sigortalılar, % 7,3’ü işverenler tarafından karşılanacaktır.

2.4. Sanatçıların Sosyal Güvenliği Prim Oranı Değişmedi

Sanatçıların sosyal sigorta prim oranı 2012 yılı için değişmemiş ve % 3,9 olarak kalmıştır.2.5. Emeklilik Yaşının Kademeli Olarak 67’ye Yükseltilmesine Başlandı

Emeklilik yaşının kademeli olarak 67 yaşına çıkarılması ile ilgili düzenleme 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre bu tarihte sigortalı olarak ilk defa işe başlayanlar kural olarak en erken 67 yaşında emekli olabileceklerdir. Diğer taraftan, 1947 yılı ve sonrası doğumlular için emeklilik yaşı kademeli olarak yılda bir ay yükseltilecektir. Buna göre 1947 doğumlular en erken 65 yıl 1 ayda emekli olabileceklerdir. Daha ileri tarihte doğanların emeklilik yaşı yıl başına 2 ay kademeli olarak artırılacaktır. Bu yeni düzenleme ile 1964 ve daha sonraki tarihte doğanlar 67 yaşında emekli olabileceklerdir.

Yeni düzenlemenin uzun süreli sigortalılara da etkisi olacaktır. Buna göre 35 yıl sigortalılık süresine sahip olan sigortalıların erken emeklilik yaşı en erken 63 olarak kalmıştır. Düzenlemeye göre bunların kesintisiz emeklilik aylığı yaş sınırı kademeli olarak yükseltilmiştir. Ancak, erken alınan emeklilik aylığında yapılan kesinti ay başına % 0,3 oranında artırılacaktır. Uygulama 1949 yılında doğan sigortalıları kapsamaktadır. 1949 Ocak ayında doğan sigortalılar için yaşlılık sınırı 1 ay, 1949 Şubat doğumlular için 2 ay, 1949 Mart doğumlular için 3 ay yükseltilmiştir. 1949 Mart ayından sonra doğanlar için ise yükseltme mutad yaş yükseltme düzenlemesi doğrultusunda yapılacaktır.

Engelli sigortalılar için de yaşlılık sınırı erken ve normal emekliler için artırılmıştır. Uygulama 1952 doğumlu sigortalıları kapsamaktadır. Yaşlılık sınırı 2012 Ocak ayından Hazirana 2012 ayına kadar toplam 6 ay artırılacaktır. 1952 doğumlular için yükseltme mutad yaş yükseltme düzenlemesi doğrultusunda yapılacaktır.

Diğer taraftan, asgari 45 yıl sigortalılık süresine sahip sigortalılar 65 yaşında emekli aylıklarında kesinti olmaksızın emekli olabileceklerdir.

2.6. Sosyal Güvenlik Primlerine Esas Alınan Ücret Üst Sınırları Artırıldı (Avro olarak)

Eski Eyaletler
Tüm sigortalıların ortalama gelir miktarı
Yıllık    : 31.500
Aylık    : 2.625

Yaşlılık sigortası
Yıllık    : 67.200
Aylık    : 5.600

Madenciler yaşlılık sigortası
Yıllık    : 82.800
Aylık    : 6.900

İşsizlik sigortası
Yıllık    : 67.200
Aylık    : 5.600

Yasal hastalık sigortası
Yıllık    : 50.850
Aylık    : 4.237,50


Bakım sigortası
Yıllık    : 45.900
Aylık    : 3.825
Yeni Eyaletler
Sosyal sigorta (Tüm sigortalıların  ortalama gelir miktarı)
Yıllık    : 26.880
Aylık    : 2.240

Yaşlılık sigortası
Yıllık    : 57.600
Aylık    : 4.800

Madenciler yaşlılık sigortası
Yıllık    : 70.800
Aylık    : 5.900

İşsizlik sigortası
Yıllık    : 57.600
Aylık    : 4.800

Yasal hastalık sigortası
Yıllık    : 50.850
Aylık    : 4.237,50

Bakım sigortası
Yıllık    : 45.900
Aylık    : 3.825

2.7. Kaçak Yabancı İşçilerin Sosyal Güvenliğine Güvence Getirildi

Kaçak yabancı işçilerin yasal güvence altına alınan ücretlerinin yanında, çalıştıkları süre zarfında sosyal güvenlikleri de güvence altına alınmıştır. Bu süre zarfında bu kişiler tam sigortalı sayılacaklardır.

3. Sosyal Ödenekler

Bakım Sigortası Ödemeleri Artırıldı

a) Ayakta bakım ödeneği (aylık)
1. basamak bakım durumu: 450 Avro.
2. basamak bakım durumu: 1.100 Avro.
3. basamak bakım durumu: 1.550 Avro.

b) Bakım parası (aylık)
1. basamak bakım durumu: 235 Avro.
2. basamak bakım durumu: 440 Avro.
3. basamak bakım durumu: 700 Avro.
c) Yılda 4 haftaya kadar aile bireylerine ödenen geçici bakım parası
1. basamak bakım durumu: 235 Avro.
2. basamak bakım durumu: 440 Avro.
3. basamak bakım durumu: 700 Avro.
Aile dışından bir kişiye ödenen geçici bakım parası: 1.550 Avro.

d)   Asgari bir yıllık kısa süreli bakım ödeneği: 1.550 Avro.

e) Kısmi yatılı günlük ve gecelik bakım ödeneği (aylık)
1. basamak bakım durumu: 450 Avro.
2. basamak bakım durumu: 1.100 Avro.
3. basamak bakım durumu: 1.550 Avro.
3 + bakım durumu:             1.918 Avro

f) Tam yatılı bakım ödeneği (aylık)
1. basamak bakım durumu: 1.023 Avro.
2. basamak bakım durumu: 1.279 Avro.
3. basamak bakım durumu: 1.550 Avro.
3 + bakım durumu:             1.918 Avro

4. Aile Yardımları

4.1. Çocuk Parası Miktarları Değişmedi

Çocuk paraları 2011 yılı için değişmemiş olup, aşağıda belirtilen meblağlar geçerlidir.

Almanya’daki çocuklar için:  
1. çocuk için: 184 Avro.         
2. çocuk için: 184 Avro.        
3. çocuk için: 190 Avro.        
4. ve sonraki
her çocuk için: 215 Avro.        

Türkiye’deki çocuklar için:
1. çocuk için               : 5,11 Avro.         
2. çocuk için               : 12,78 Avro.        
3. ve 4. çocuk için      : 30,68 Avro.        
5. ve sonraki
her çocuk için             : 35,79 Avro    

4.2. Çocuk Muafiyet Miktarı Değişmedi

Gelir vergisinde dikkate alınan çocuk muafiyet miktarında bir değişiklik olmamış ve her bir çocuk için 7008 Avro olarak kalmıştır.

4.3. Çocuk Nafaka Miktarlarında Değişiklik Olmadı

Eşlerinden ayrı çocuklarını yetiştiren ebeveynlerin çocukları için talep edecekleri nafaka miktarları:

6 yaşını doldurmamış çocuklar için: 317 Avro,
12 yaşını doldurmamış çocuklar için: 364 Avro,
18 yaşını doldurmamış çocuklar için: 426 Avro.
18 yaşını doldurmuş çocuklar için: 588 Avro
4.4. Ebeveyn Parasında Değişiklik Olmadı

2012 yılı için ebeveyn parasında herhangi bir değşiklik olmamıştır. Tek başına çocuk yetiştiren anne babalar yıllık gelirlerinin 250.000 Avrodan veya beraber çocuk yetiştiren ebeveynler yıllık gelirlerinin 500.000 Avrodan fazla olması halinde ebeveyn parası alamayacaklardır.

1.200 Avrodan fazla geliri olan ebeveynler gelirlerinin % 65’i oranında (bugüne kadar % 67),  bu miktardan az geliri olanlar ise % 67’si oranında ebeveyn parası alabileceklerdir.

En az 300 Avro ve en çok 1.800 Avro ebeveyn parası ödenmeye devam edilecektir. İkinci basamak işsizlik parası alan ebeveynlerin ebeveyn parası ikinci basmak işsizlik parasının hesabında nazari dikkate alınacaktır.

5. Diğer

5.1. Türkiye’den Borçlanılarak Emeklilikte Günlük Asgari Prim Artırıldı

Asgari ücret 2012 yılının ilk yarısı için brüt 886,50 TL, 2012 yılının ikinci yarısı için ise brüt 940,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, borçlanmada esas alınan günlük asgari prim meblağı 2012 yılının ilk yarısı için 9,46 TL, 2012 yılının ikinci yarısı için ise 10,03 TL olmuştur. Azami günlük prim meblağı ise belirtilen miktarların 6,5 katıdır.

Bilindiği üzere, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82’nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32'sidir.