Genel Mevzuat

Reklam

2013 Mevzuat Değişiklikleri

ALMANYA'DA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA 01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Çalışma

1.1.  İkinci Basamak İşsizlik Parası (Harz IV) Miktarı Artırıldı

01.01.2013 tarihi itibariyle ikinci basamak işsizlik parası uygulaması çerçevesinde hak sahipleri için yardım miktarları artırılmıştır. Yalnız yaşayanlar için mutat yardım miktarı 374 Avrodan 382 Avro’ya çıkarılmıştır. Aşağıda yardım basamaklarına göre mutat yardım miktarları belirtilmiştir. Sosyal Kanun’un 12’nci Kitabına göre istihdam piyasası dışında kalan ve yardıma muhtaç kişiler için ödenen sosyal yardım ödenekleri de yardım miktarlarıyla aynıdır:

•  1’inci yardım miktarı (Yalnız yaşayan ve
yalnız çocuk yetiştiren hak sahipleri için)  382 Avro
•    2’nci yardım miktarı (Aynı hanede
yaşayan eşlerden her biri için)        :    345 Avro
•    3’üncü yardım miktarı (Ailesi yanında
yaşayan yetişkin hak sahipleri için)        :    306 Avro
•    4’üncü yardım miktarı
(14-18 yaşındaki çocuklar için)        :    289 Avro
•    5’inci yardım miktarı
(6-14 yaşındaki çocuklar için)        :    255 Avro
•    6’ncı yardım miktarı
(0-6 yaşındaki çocuklar için)            :    224 Avro

1.2. Kısa Süreli Çalışma Ödeneği


Kısa Süreli İşsizlik Ödeneği Tüzüğünde 14 Aralık 2012 tarihli yapılan değişiklikle 6 ayla sınırlandırılan kısa süreli işsizlik ödeneği süresi, 31.12.2013 tarihine kadar doğacak hak talep hakları için 12 aya kadar uzatılmıştır.

1.3. Düşük Ücretli  İşlerde Çalışanlar (Minijob)

1 Ocak 2013 tarihi itibariye düşük ücretli işlerde çalışılmasına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girmiştir. Bu tür işlerde çalışanlara ödenen ücret 50 Avro artırılarak 450 Avro olmuuştur. Ayrıca, düşük ücretli işlerde çalışanlar emeklilik sigortasına tabi olacaklar, ancak talepleri halinde emeklilik sigortasından muaf tutulacaklardır.

Diğer taraftan, Düşük ücretli işlerde azami ücret sınırı 800 Avro’dan 850 Avro’ya yükseltilmiştir. Diğer bir deyişle 850 Avro’ya kadar olan ücretler düşük ücretli işler sınıfına dahil edilmiştir.

1.4. İşverenlerin İflas Fonu Aidatı


İşverenler tarafından iflas fonuna ödenen aidat miktarı, 2013 yılında ücretlerin % 0,15’i olarak belirlenmiştir. 2012 yılında aidat, % 0,04 oranında kesilmiştir. Çalışanların alacaklarını teminat altına almaya yönelik oluşturulan iflas fonu, işverenlerden kesilen aidatlar ile finanse edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik

2.1. Emeklilik Sigortası Prim Oranı

Emeklilik sigortası prim oranı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren % 19,6’dan % 18,9’a, madenciler sigortası prim oranı ise % 26’dan % 25,1’e  indirilmiştir.

2.2. İsteğe Bağlı Asgari Sigorta Prim Miktarı


Yaşlılık sigortası isteğe bağlı aylık asgari prim miktarı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 85,05 Avro olarak belirlenmiştir.

2.3. Sağlık Sigortası Prim Oranı Değişmedi


Sağlık sigortası prim oranında herhangi bir değişiklik olmamış ve % 15,5 olarak kalmıştır. Bu miktarın % 8,2’si sigortalılar, % 7,3’ü işverenler tarafından karşılanacaktır.


2.4. Sanatçıların Sosyal Güvenliği Prim Oranı

Sanatçıların sosyal sigorta prim oranı 2013 yılı için  % 3,9’dan % 4,1’e yükseltilmiştir.

2.5. Bakım Sigortası Prim Oranı

01.01.2013 tarihi itibariyle bakım sigortası prim oranı çocuklu sigortalılarda  % 1,95’den % 2,05’e, çocuksuz sigortalılar da ise % 2,2’den % 2,3’e yükseltilmiştir (işveren ve işçi oranı yarı yarıya).

2.6. Yaşlılık Aylığı Alanlar İçin Ek Kazanç Sınırları

Düşük ücretli işlerde kazanç sınırının 450 Avro’ya çıkartılmasıyla yaşlılık aylığı alanlarda da kazanç sınırları yükseltilmiştir. Buna göre, 65 yaşını doldurmadan emekli olanlar ile işgöremezlik aylığı alanlar, emekli aylıklarında kesintiye gidilmeden 450 Avroya kadar kazanç elde edebileceklerdir.

2.7. Sosyal Güvenlik Primlerine Esas Alınan Ücret Üst Sınırları  (Avro olarak)

Eski Eyaletler
Yaşlılık sigortası:
Yıllık    : 69.600
Aylık    : 5.800

Madenciler yaşlılık sigortası:
Yıllık    : 85.200
Aylık    : 7.100

İşsizlik sigortası:
Yıllık    : 69.600
Aylık    : 5.800

Yasal hastalık sigortası:
Yıllık    : 52.200
Aylık    : 4.350
Bakım sigortası:
Yıllık    : 47.250
Aylık    : 3.937,50

Yeni Eyaletler
Yaşlılık sigortası:
Yıllık    : 58.800
Aylık    : 4.900

Madenciler yaşlılık sigortası:
Yıllık    : 72.600
Aylık    : 6.050

İşsizlik sigortası:
Yıllık    : 58.800
Aylık    : 4.900

Yasal hastalık sigortası:
Yıllık    : 52.200
Aylık    : 4.350

Bakım sigortası:
Yıllık    : 47.250
Aylık    : 3.937,50

3. Bakım Sigortası Ödemeleri

Bakım sigortası ödenekleri 1.1.2013 tarihinden itibaren bakım durumu basamaklarına göre aşağıda belirtilen miktarlar arasında ödenecektir. 

0 – 1. basamak bakım durumu    :     120 - 225 Avro,
1. basamak bakım durumu    :     305 - 665 Avro,
2. basamak bakım durumu    :     525 - 1250 Avro,
3. basamak bakım durumu    :     799 - 1.550 Avro ve
Özel maduriyet durumları     :    1918 Avro.

4. Aile Yardımları

4.1. Çocuk Parası Miktarları Değişmedi

Çocuk paraları 2013 yılı için değişmemiş olup, aşağıda belirtilen meblağlar geçerlidir.

Almanya’daki çocuklar için: 
1. çocuk için: 184 Avro.        
2. çocuk için: 184 Avro.       
3. çocuk için: 190 Avro.       
4. ve sonraki
her çocuk için: 215 Avro.       

Türkiye’deki çocuklar için:
1. çocuk için               : 5,11 Avro.        
2. çocuk için               : 12,78 Avro.       
3. ve 4. çocuk için      : 30,68 Avro.       
5. ve sonraki
her çocuk için             : 35,79 Avro   

4.2. Çocuk Vergi Muafiyet Miktarı

Gelir vergisinde dikkate alınan çocuk muafiyet miktarında bir değişiklik olmamış ve her bir çocuk için 7008 Avro olarak kalmıştır.

4.3. Çocuk Nafaka Miktarları

Eşlerinden ayrı çocuklarını yetiştiren ebeveynlerin çocukları için talep edecekleri nafaka miktarları:

6 yaşını doldurmamış çocuklar için    : 317 Avro,
12 yaşını doldurmamış çocuklar için    : 364 Avro,
18 yaşını doldurmamış çocuklar için    : 426 Avro.
18 yaşını doldurmuş çocuklar için    : 588 Avro

4.4. Ebeveyn Parası

2013 yılı için ebeveyn parasında herhangi bir değşiklik olmamıştır. Tek başına çocuk yetiştiren anne babalar yıllık gelirlerinin 250.000 Avrodan veya beraber çocuk yetiştiren ebeveynler yıllık gelirlerinin 500.000 Avrodan fazla olması halinde ebeveyn parası alamayacaklardır.

1.200 Avrodan fazla geliri olan ebeveynler gelirlerinin % 65’i oranında (bugüne kadar % 67),  bu miktardan az geliri olanlar ise % 67’si oranında ebeveyn parası alabileceklerdir.

En az 300 Avro ve en çok 1.800 Avro ebeveyn parası ödenmeye devam edilecektir. İkinci basamak işsizlik parası alan ebeveynlerin ebeveyn parası ikinci basamak işsizlik parasının hesabında nazari dikkate alınacaktır.

5. Diğer

Muayene İdari Masraf Ücreti

Hekimler tarafından sigortalılardan her üç aylık dönem için bir defaya mahsus alınan 10 Avro muayene idari masraf ücreti (Praxisgebühr) 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Okunma 175252 defa