2014 Mevzuat Değişiklikleri

ALMANYA’DA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA 01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Çalışma

1.1.  İkinci Basamak İşsizlik Parası (Harz IV) Miktarı Artırıldı

 

01.01.2014 tarihi itibariyle ikinci basamak işsizlik parası uygulaması çerçevesinde hak sahipleri için yardım miktarları artırılmıştır. Yalnız yaşayanlar için mutat yardım miktarı aylık 382 Avro’dan 391 Avro’ya çıkarılmıştır. Aşağıda yardım basamaklarına göre mutat yardım miktarları belirtilmiştir. Sosyal Kanun’un 12’nci Kitabına göre istihdam piyasası dışında kalan ve yardıma muhtaç kişiler için ödenen sosyal yardım ödenekleri de yardım miktarlarıyla aynıdır:

 • 1’inci yardım miktarı (Yalnız yaşayan ve

yalnız çocuk yetiştiren hak sahipleri)              :           391 Avro

 • 2’nci yardım miktarı (Aynı hanede

yaşayan ayrı ayrı her bir eş)                          :           353 Avro

 • 3’üncü yardım miktarı (Ailesi yanında

yaşayan yetişkin hak sahipleri)                      :           313 Avro

 • 4’üncü yardım miktarı

(14-18 yaşındaki çocuklar)                          :           296 Avro

 • 5’inci yardım miktarı

(6-14 yaşındaki çocuklar)                            :           261 Avro

 • 6’ncı yardım miktarı

(0-6 yaşındaki çocuklar)                              :           229 Avro

Tüketiciler fiyat endeksine göre her yıl için belirlenen yardım alanlara iaşe ve ibate yardım masrafları, 2014 yılında iaşe yardımı 224 Avro’dan 249 Avro’ya, ibate yardımı da 216 Avro’dan 221 Avro’ya yükseltilmiştir.

 

1.2. Kısa Süreli Çalışma Ödeneği

 

Kısa Süreli İşsizlik Ödeneği Tüzüğünde yapılan değişiklikle kısa süreli işsizlik ödeneği süresi,  31.12.2014 tarihine kadar doğacak talep hakları için 12 aya kadar uzatılmıştır.

 

1.3. Elektronik Beyan

 

İşverenler 01.01.2014 tarihinden itibaren birinci basamak işsizlik parası uygulamasında çalışanların ücret bordrolarını elektronik ortamda İş Ajanslarına bildirebileceklerdir. Yeni düzenleme elekronik beyanı zorunlu kılmamakta, işverenin kendi isteğine bırakmaktadır.

1.4. Serbest Dolaşım

Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımlarına ilişkin geçici kısıtlamalar 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla sona ermektedir. Bu tarihten itibaren anılan ülke vatandaşları AB ülkeleri içinde tam serbest dolaşım hakkına kavuşmuş olmaktadır.

 

2. Sosyal Güvenlik

2.1. Emeklilik Sigortası Prim Oranı

 

Emeklilik sigortası prim oranı genel olarak % 18,9 (işveren % 9,45, çalışan % 9,45), madenciler sigortası prim oranı ise % 25,1 (işveren % 15,65, çalışan % 9,45) olarak 2014 yılında değişmeden aynı kalmıştır.

 

2.2. Sanatçıların Sosyal Güvenliği Prim Oranı

 

Sanatçıların sosyal sigorta prim oranı 2014 yılı için  % 4,1’den % 5,2’ye yükseltilmiştir.

 

2.3. Emekli aylıklarına artış yapılacak

 

01.07.2014 tarihinden itibaren emekli aylıklarında artış Batı Almanya’da % 2,13, Doğu Almanya’da ise % 2,25 oranında artacak.

 

2.4. Sosyal Güvenlik Primlerine Esas Alınan Ücret Üst Sınırları  (Avro olarak)

Eski Eyaletler

Yaşlılık sigortası

Yıllık   : 71.400

Aylık   : 5.950

 

Madenciler yaşlılık sigortası

Yıllık   : 87.600

Aylık   : 7.300

 

İşsizlik sigortası

Yıllık   : 71.400

Aylık   : 5.950

 

Yasal hastalık sigortası

Yıllık   : 53.550

Aylık   : 4.462,50

 

Bakım sigortası

Yıllık   : 48.600

Aylık   : 4.050

Yeni Eyaletler

Yaşlılık sigortası

Yıllık   : 60.000

Aylık   : 5.000

 

Madenciler yaşlılık sigortası

Yıllık   : 73.800

Aylık   : 6.150

 

İşsizlik sigortası

Yıllık   : 60.000

Aylık   : 5.000

 

Yasal hastalık sigortası

Yıllık   : 53.550

Aylık   : 4.462,50

 

Bakım sigortası

Yıllık   : 48.600

Aylık   : 4.050

 

2.5. İsteğe Bağlı Asgari Sigorta Prim Miktarı

 

Yaşlılık sigortası isteğe bağlı aylık asgari prim miktarı, 2014 yılında da 85,05 Avro olarak bir yıl öncesine göre aynı kalmıştır.

 

3. Bakım Sigortası Ödemeleri

 

2014 yılı için bakım sigortası ödeneklerinde değşiklik yapılmamıştır. Bakım parası, bakım durumu basamaklarına göre aşağıda belirtilen miktarlar arasında ödenecektir

 

 • 0-1. basamak bakım durumu           : 120 - 225 Avro
 • 1. basamak bakım durumu                 : 305 - 665 Avro
 • 2. basamak bakım durumu                 : 525 - 1250 Avro
 • 3. basamak bakım durumu                 : 799 - 1.550 Avro
 • özel mağduriyet durumları                 : 1918 Avro

 

 

4. Aile Yardımları

4.1. Çocuk Parası Miktarları Değişmedi

 

Çocuk paraları 2014 yılında bir önceki yıla göre değişmemiş olup, aşağıda belirtilen meblağlar geçerlidir.

Almanya’daki çocuklar için:

 

 • 1. çocuk için : 184 Avro
 • 2. çocuk için : 184 Avro
 • 3. çocuk için : 190 Avro
 • 4. ve sonrakki her çocuk için : 215 Avro

 

Türkiye’deki çocuklar için:

 

 • 1. çocuk için               : 5,11 Avro
 • 2. çocuk için              : 12,78 Avro
 • 3. ve 4. çocuk için       : 30,68 Avro
 • 5. ve sonraki her çocuk için   : 35,79 Avro

 

 

4.2. Çocuk Muafiyet Miktarı

 

Gelir vergisinde dikkate alınan çocuk muafiyet miktarında bir değişiklik olmamış ve her bir çocuk için 7008 Avro olarak kalmıştır.

 

4.3. Çocuk Nafaka Miktarları

 

Eşlerinden ayrı çocuklarını yetiştiren ebeveynlerin çocukları için talep edecekleri asgari nafaka miktarları aşağıda belirtilmiştir:

 

 • 6 yaşını doldurmamış çocuklar için : 317 Avro
 • 12 yaşını doldurmamış çocuklar için : 364 Avro
 • 18 yaşını doldurmamış çocuklar için : 426 Avro
 • 18 yaşını doldurmuş çocuklar için : 488 Avro

 

 

4.4. Ebeveyn Parası

 

2014 yılı için ebeveyn parasında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Tek başına çocuk yetiştiren anne babalar yıllık gelirlerinin 250.000 Avro’dan veya beraber çocuk yetiştiren ebeveynler yıllık gelirlerinin 500.000 Avro’dan fazla olması halinde ebeveyn parası alamayacaklardır.

1.240 Avro’dan fazla geliri olan ebeveynler, gelirlerinin % 65’i oranında, 1.220 Avro’dan fazla gelirlerde % 66’sı, 1.000 - 1.200 Avro arası gelirlerde % 67’si oranında  ebeveyn parası alabileceklerdir.

Ebeveyn parası, en az 300 Avro ve en çok 1.800 Avro kadar ödenecektir. Geliri olmayan anne ve babalar için de en az 300 Avro ebeveyn parası öngörülmüştür. İkinci basamak işsizlik parası alan ebeveynlerin ebeveyn parası ikinci basamak işsizlik parasının hesabında nazarı dikkate alınacaktır.

 

5. Diğer

5.1. Sağlık kartı uygulamasında resim zorunluluğu getirildi

 

01.01.2014’ten itibaren sağlık tedavilerinde resimsiz hastalık sigorta kartları kabul edilmeyecektir.

 

5.2. Türkiye’den borçlanılarak emeklilikte ödenen günlük prim miktarı değişti

 

Türkiye’de her yarı yıl için belirlenen asgari ücret (1. yarı yıl için 1.071 TL, 2. yarı yıl için 1.134 TL) ile birlikte yurtdışı borçlanılmasında ödenen günlük prim miktarı da artmıştır. Buna göre, 01.01.-30.06.2014 tarihlerinde ödenecek günlük prim miktarı 11,42 TL, 01.07.-31.12.2014 tarihlerinde ödecek günlük prim miktarı ise 12,10 TL’dir.