Anasayfa

2015 Mevzuat Değişiklikleri

ALMANYA’DA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA 01.01.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

 

 

ÖNEMLİ DUYURU!!!

Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızı da ilgilendiren Türkiye’den borçlanma yoluyla emeklilikle ilgili değişiklik öngören “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun – Torba Kanun Kanun“, 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Meslek Eğitimi

Almanya’daki toplumumuzun en önemli sorunlarının başında eğitimin, eğitimin istihdama etkisinden dolayı da yüksek orandaki işsizliğin geldiği kuşkusuz bir gerçektir.

İstisna Akdi - Werkvertrag

Türkiye - Almanya İstisna Akdi Anlaşması Çerçevesinde Türkiye`deki Firmaların Almanya`da İş Üstlenmeleri ve İşçi Götürmeleri

Emeklilik Sigorta Primlerinin Iadesi

Prim iadesi hususu Alman Sosyal Kanunu’nun VI. Kitabı’nın 210. maddesinde düzenlenmiştir.

Prim iadesinde söz konusu olan, emeklilik sigortasına sadece çalışandan kesilen emeklilik sigortası primleridir. Kişinin ve ailesinin ileride sosyal güvencesi olarak emeklilik sigortasına yarısı işveren, yarısı ise çalışan tarafından ödenen primlerden işveren payının iadesi ise mümkün değildir.

Borçlanarak Emeklilik

YURTDIŞI SÜRELERİNİN TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye'deki Hizmetlerden Dolayı Emeklilik

Türkiye’den emeklilik mevzuu, yaşlılık sigortasınca yapılan yardımlar ve emeklilik ile ilgili önemli görülen diğer hususlar genel hatlarıyla genel bilgi olarak aşağıda özet olarak sunulmuştur.