Görevlerimiz

Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımızdaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik ve Ataşeliklerinin görevleri ve faaliyet alanı, sosyal güvenlikten, çalışma hayatına ve entegrasyon sorunlarından aile birleşimine kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

Görevlerimiz ve faaliyet alanımız konu başlıkları itibariyle aşağıda belirtilmiş olup, vatandaşlarımız Müşavirliğimiz ve ilgili Ataşeliklerimizden yardımcı olunmasını her zaman isteyebilirler:

• İşçilerimizin işverenlerle olan münasebetlerinin düzenlenmesine yardım etmek, çalıştıkları firma veya işverenlerinde kalan ücret ve diğer alacaklarının tahsili yönündeki başvurularını kabul etmek ve çözümü için gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

• İşsizlikle mücadele çerçevesinde vatandaşlarımızın istihdamlarını artırıcı, özellikle gençlerimizin, işsiz ve yetişkinlerin mesleki eğitim, meslek değiştirme ve geliştirme eğitim tedbirlerine yönlendirilmeleri konularında yerel yetkililerle işbirliği yapmak ve mevcut işbirliğini geliştirmek.

• Türkiye ve Almanya arasındaki başta sosyal güvenlik sözleşmesi olmak üzere yapılan anlaşmaların uygulanmasından doğan işlemler ile ferdi meselelerinin çözümlenmesine yardımcı olmak.
• Görev alanımıza giren konularda sorumlu yerel yetkililerle sürekli irtibat ve işbirliği tesis etmek ve geliştirilmesini sağlamak.

• İş Ajansı (Arbeitsagentur), Hastalık Kasaları (Krankenkasse), İhtiyarlık Sigorta Kurumu (Deutsche Rentenversicherung) ve Sosyal Yardım Daireleri gibi makamlar nezdinde vatandaşlarımızın muhtemel hak ve sorunlarının halledilmesine yardımcı olmak.

• Çalışmalarından dolayı firmalar veya kurumlar nezdinde hak sahibi vatandaşlarımızın muhtemel işletme/ek emeklilik aylıklarını araştırmak ve sonuçlandırmak.

• Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında yürütülmekte olan Bakanlıklararası Ortak Çalışma Grubu toplantılarında vatandaşlarımızın çeşitli sorunlarını ele alarak bunlara çözüm üretilmesine yardımcı olmak.

• Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku ile ilgili haklar konusunda bilgilendirme yapmak.

• Yaşlı ve emekli vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik ve hukuki alanda aydınlatılmalarına yönelik sağlık, sosyal ve kültürel nitelikteki hizmetlerden azami ölçüde istifade etmelerine yönelik çalışmalar yapmak.

• Türkiye’deki çalışma ve sosyal güvenlik alanında, emeklilik vs gibi sorunların çözümlenmesinde sosyal güvenlik kurumu gibi ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunmak.

• Ailevi sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak.

Okunma 37208 defa